Kontakt

DISTRIBUTOR

DESIGN TRADE s.r.o.
Klausova 15, 155 00 Praha 5
tel.: +420 257 213 232, fax: +420 257 214 565
e-mail: info@designtrade.cz
www.designtrade.cz

DESIGN TRADE s.r.o., registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58731. IČ 25657593 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ25657593.

 


SERVIS

KOSCOM HODINKY, s.r.o.
pasáž Florentinum, Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 826 966
e-mail: napistenam@koscom.cz
www.koscom.cz