Návod k obsluze a záruční podmínky


POPIS HODINEK

Bez chronografu

 1. Hodinová, minutová a vteřinová ručka
 2. Pouzdro
 3. Tah, řemínek
 4. Den
 5. Datum
 6. Korunka (nastavení data a času)

 

 

S chronografem

 1. Hodinová a minutová ručka
 2. Čítač minut (mimo Urban Classic Chrono: ukazatel dní v týdnu)
 3. Vteřinová ručka
 4. Čítač hodin(mimo Urban Classic Chrono: čítač minut)
 5. Čítač vteřin
 6. Horní tlačítko
 7. Korunka
 8. Dolní tlačítko
 9. Datum

 


KOMPONENTY HODINEK

Švýcarský bateriový strojek. Tahy a řemínky z nerezové oceli, titanu, přírodní telecí kůže, silikonu, nylonu a jiných vysoce kvalitních a odolných materiálů. Pouzdro z nerezové oceli nebo titanu, které zajišťují kvalitu, odolnost a trvanlivost.

 • Vodotěsnost – do 10 ATM (100m) pro běžné používání, do 20 ATM (200m) pro potápění
 • Ukazatelé – Ručky a indexy mohou být potaženy luminiscenční vrstvou pro lepší noční viditelnost. Na přímém slunci se nabijí během několika sekund. Některé modely mají jednosměrnou otočnou lunetu pro sledování uplynulého času.
 • Otočná luneta
  1. Otočte lunetou proti směru hodinových ruček, dokud není nulová poloha (60) u minutové ručky.
  2. Pozice minutové ručky ve vztahu k nulové poloze na lunetě udává celkový uplynulý čas.

 


NASTAVENÍ DNE, DATA A ČASU

 1. Vytáhněte korunku do pozice II (jedno cvaknutí), otáčejte jí proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí datum jeden den před vámi požadovaným datem.
 2. Vytáhněte korunku do pozice III (dvě cvaknutí), otáčejte s ní po směru hodinových ruček, dokud se nezastaví na příslušném datu. Poté ručky nastavte na správný čas. Vraťte korunku do pozice I.
 3. U hodinek s ukazatelem data a dne vytáhněte korunku do pozice II, otáčejte po směru hodinových ruček pro požadovaný den a proti směru hodinových ruček pro změnu data.
 4. Vraťte korunku do výchozí pozice I a zkontrolujte, zda je korunka u hodinek s vodotěsností zašroubována.

Důležité pro garanci vodotěsnosti: je možné, že jsou Vaše hodinky vybavené šroubovací korunkou. V tom případě zamáčkněte korunku do pozice I, přitlačte k pouzdru a otáčejte po směru hodinových ruček až do úplného zašroubování. Důležité: Korunka musí být vždy zcela zašroubovaná, jinak není možné garantovat vodotěsnost.

 


NASTAVENÍ DATA A ČASU

(Urban Classic Chrono)

 1. Vytáhněte korunku do pozice III (dvě cvaknutí), vteřinová ručka stojí.
 2. Otáčejte proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí jeden den před Vámi požadovaným dnem.
 3. Vraťte korunku do pozice II.
 4. Otáčejte po směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí požadované datum.
 5. Vytáhněte korunku do pozice III.
 6. Otáčejte proti směru hodinových ruček do požadovaného dne v týdnu
 7. Pokračujte v otáčení proti směru hodinových ruček až k nastavení požadovaného času.
 8. Vraťte korunku zpět do pozice I a zašroubujte.


NASTAVENÍ DATA A ČASU PO VÝMĚNĚ BATERIE

(Attitude Chrono, Seaforce Chrono)

 1. Vytáhněte korunku do pozice II (1 cvaknutí).
 2. Otáčejte proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí jeden den před Vámi požadovaným datem.
 3. Vytáhněte korunku do pozice III.
 4. Otáčejte ručkou proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí požadované datum.
 5. Otáčejte dále proti směru hodinových ruček do požadovaného nastavení času.
 6. Vraťte korunku zpět do pozice I.


SEŘÍZENÍ RUČEK DO POZICE 0

(Urban Classic Chrono, Attitude Chrono, Seaforce Chrono)

Příklad: Může se stát, že jedna nebo více ruček u hodinek s chronografem není přesně na pozici 0 a je nutné je seřídit (např. po výměně baterie)

 1. Vytáhněte korunku do pozice III.
 2. Stiskněte současně po dobu dvou sekund tlačítko A, a tlačítko B.
 3. Ručka ukazatele stopek bude rotovat o 360 stupňů.
 4. Několikrát stiskněte tlačítko A, postupně krátce stlačujte, poté přidržte tlačítko B a krátce stiskávejte tlačítko A až do úplného seřízení.
 5. Vraťte korunku zpět do pozice I.


UPOZORNĚNÍ

Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení.

Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

Platí pouze ve státech Evropské unie a v zemích s odpovídající legislativou.

 


ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Děkujeme, že jste si zakoupili hodinky Wenger. Na Vaše nové hodinky Wenger je poskytována mezinárodní záruka po dobu 3 let. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Jestliže bude závada takového rozsahu, že hodinky nepůjde opravit, budou vám vyměněny za nové. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením ani na životnost baterie. Reklamaci můžete v době záruky uplatňovat u svého prodejce nebo dovozce. Výše uvedené záruční podmínky výrobce jsou nezávislé na nabídce prodejce. Pokud budete mít problém s vyřízením Vaší reklamace u prodejce, kontaktujte zákaznický servis dovozce ve Vaší zemi, kterému předložíte záruční list a popíšete problém s reklamací. Mezinárodní servisní centra distributorů jsou vám k dispozici i po uplynutí záruční doby za rozumnou cenu.

Doporučení: výměnu baterie provádějte v autorizovaném servisu.